selection list (7459)

ZMIDK-AB1010-g29x34

ZMIDK-AB1010-g29x34

Military
Denmark
2.9cm, 3.4cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB1011-g21x38

ZMIDK-AB1011-g21x38

Military
Denmark

Bornholms Værn / The Bornholm Defence Force

2.1cm, 3.8cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB2001-g32x32

ZMIDK-AB2001-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 1 bataljon - Home Guard region 1 battalion

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB2002-g32x32

ZMIDK-AB2002-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 2 bataljon - Home Guard region 2 battalion; Pair - two badges

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 20.00 €
ZMIDK-AB2003-g32x32

ZMIDK-AB2003-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 3 bataljon - Home Guard region 3 battalion

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB2004-g32x32

ZMIDK-AB2004-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 4 bataljon - Home Guard region 4 battalion

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB2005-g32x32

ZMIDK-AB2005-g32x32

Military
Denmark King: Frederick IX (Glücksborg) - 1947 - 1972

Hjemmeværnet region 5 bataljon - Home Guard region 5 battalion

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB2006-g32x32

ZMIDK-AB2006-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 6 bataljon - Home Guard region 6 battalion

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB2007-g32x32

ZMIDK-AB2007-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 7 bataljon - Home Guard region 7 battalion; Pair - two badges

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 20.00 €
ZMIDK-AB2008-g32x32

ZMIDK-AB2008-g32x32

Military
Denmark

Hjemmeværnet region 8 bataljon - Home Guard region 8 battalion

3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AB3001-g13x35

ZMIDK-AB3001-g13x35

Military
Denmark
1.3cm, 3.5cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 5.00 €
ZMIDK-ABA011-g21x40

ZMIDK-ABA011-g21x40

Military
Denmark

1. Feltartilleriregiment (Kronens Artilleriregiment) / 1st Field Artillery Regiment (Crown Artillery Regiment)

2.1cm, 4.0cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-ABA011-g21x40a

ZMIDK-ABA011-g21x40a

Military
Denmark

1. Feltartilleriregiment (Kronens Artilleriregiment) / 1st Field Artillery Regiment (Crown Artillery Regiment)

2.1cm, 4.0cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABA012-g20x44

ZMIDK-ABA012-g20x44

Military
Denmark

2. Feltartilleriregiment (Sjællandske Artilleriregiment) / 2. Field Artillery Regiment (Zealand Artillery Regiment)

2.0cm, 4.4cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABA013-g26x36

ZMIDK-ABA013-g26x36

Military
Denmark

3. Feltartilleriregiment (Nørrejyske Artilleriregiment) / 3 Field Artillery Regiment (North Jutlandic Artillery Regiment)

2.6cm, 3.6cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABA014-g20x40

ZMIDK-ABA014-g20x40

Military
Denmark

4. Feltartilleriregiment (Sønderjyske Artilleriregiment) - 4. Field Artillery Regiment (South Jutland Artillery Regiment)

2.0cm, 4.0cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-ABA014-g20x44

ZMIDK-ABA014-g20x44

Military
Denmark

4. Feltartilleriregiment (Sønderjyske Artilleriregiment) - 4. Field Artillery Regiment (South Jutland Artillery Regiment)

2.0cm, 4.4cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABA021-g22x40

ZMIDK-ABA021-g22x40

Military
Denmark

Jyske-Luftvaernsartilleriregiment / Jutland Air Defence Artillery Regiment

2.2cm, 4.0cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABA022-g23x38

ZMIDK-ABA022-g23x38

Military
Denmark

Sjællandske-Luftvaernsartilleriregiment / Zealand Air Defence Artillery Regiment

2.3cm, 3.8cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-ABC001-g32x37

ZMIDK-ABC001-g32x37

Military
Denmark
3.2cm, 3.2cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABC001-g39x24

ZMIDK-ABC001-g39x24

Military
Denmark

Dronningens livregiment / The Queen's Life Guards Regiment

3.9cm, 2.4cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-ABC003-g37x27

ZMIDK-ABC003-g37x27

Military
Denmark
3.7cm, 2.7cm
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABT001-g27x38

ZMIDK-ABT001-g27x38

Military
Denmark

Jyske-Telegrafregiment / Jutland Telegraph Regiment

2.7cm, 3.8cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABT002-g27x38

ZMIDK-ABT002-g27x38

Military
Denmark

Sjællandske-Telegrafregiment / Zealand Telegraph Regiment

2.7cm, 3.8cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-ABT002-g27x38a

ZMIDK-ABT002-g27x38a

Military
Denmark

Sjællandske-Telegrafregiment / Zealand Telegraph Regiment

2.7cm, 3.8cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AN0004-w15x27

ZMIDK-AN0004-w15x27

Military
Denmark

Company number badge

1.5cm, 2.7cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-AN0005-w16x29

ZMIDK-AN0005-w16x29

Military
Denmark

Company number badge

1.6cm, 2.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-AN0008-g16x27

ZMIDK-AN0008-g16x27

Military
Denmark

Company number badge

1.6cm, 2.7cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 13.00 €
ZMIDK-AN0008-w15x26

ZMIDK-AN0008-w15x26

Military
Denmark

Company number badge

1.5cm, 2.6cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-AN0008-w18x29

ZMIDK-AN0008-w18x29

Military
Denmark

Company number badge

1.8cm, 2.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-AN1019-g19x19

ZMIDK-AN1019-g19x19

Military / still without definite identification
Denmark / Germany 1871 - 1918 - German Empire

Company number badge

1.9cm, 1.9cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €
ZMIDK-AS0001-g30x39

ZMIDK-AS0001-g30x39

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 18.00 €
ZMIDK-AS0001-g30x39a

ZMIDK-AS0001-g30x39a

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 18.00 €
ZMIDK-AS0001-g30x39b

ZMIDK-AS0001-g30x39b

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 20.00 €
ZMIDK-AS0001-g30x39c

ZMIDK-AS0001-g30x39c

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39

ZMIDK-AS0001-w30x39

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39a

ZMIDK-AS0001-w30x39a

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39b

ZMIDK-AS0001-w30x39b

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39c

ZMIDK-AS0001-w30x39c

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 16.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39d

ZMIDK-AS0001-w30x39d

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39e

ZMIDK-AS0001-w30x39e

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-AS0001-w30x39f

ZMIDK-AS0001-w30x39f

Military
Denmark

Skytteskjold - M1903 / shooting badge

3.0cm, 3.9cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-AS0002-w30

ZMIDK-AS0002-w30

Military / Paramilitary organization
Denmark

Hue og baretmaerke Hjemmevaernsforeningerne 1946-1949. / Cap and Beret Badge of the Homeland Defence Association 1946-1949

3.0cm, 3.0cm, white metal
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 20.00 €
ZMIDK-C00101-g19

ZMIDK-C00101-g19

Military
Denmark
19.1mm, lacquered, colour - red
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 5.00 €
ZMIDK-C00102-b19,5x25

ZMIDK-C00102-b19,5x25

Military
Denmark
1.9cm, 2.5cm, lacquered, colour - red
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 8.00 €
ZMIDK-C00103-b23x27

ZMIDK-C00103-b23x27

Military
Denmark

Officer's cockade

2.3cm, 2.7cm, passementerie
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 12.00 €
ZMIDK-PI1010-w42,5x13*A

ZMIDK-PI1010-w42,5x13*A

Military
Denmark

DKB - Danske Kvinders Beredskab - a Danish women's emergency service during the occupation (1940-1945)

3.0cm, 3.7cm
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 15.00 €
ZMIDK-ST1010-g19

ZMIDK-ST1010-g19

Military / still without definite identification
Denmark / Germany

Badges for Shoulder marks / Epaulettes: rank star

19.6mm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 6.00 €
ZMIDK-ST1010-k17

ZMIDK-ST1010-k17

Military
Denmark

Badges for Shoulder marks / Epaulettes: rank star

16.8mm, plastic
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 8.00 €
ZMIDK-ST1100-g18_(001)

ZMIDK-ST1100-g18_(001)

Military / Livery, civil servants
Denmark

Badges for Shoulder marks / Epaulettes: rosette

18.4mm, gilt
for exchange or sale
available items: 1
price / exchange value: 10.00 €